Λιθίαση των νεφρών

Η παρουσία μιας πέτρας στο νεφρό ονομάζεται νεφρολιθίαση. Περίπου το 5 με 10% των ανθρώπων θα σχηματίσουν μια φορά στη ζωή τους πέτρα.

Παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη λίθων είναι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού ιδιαίτερα σε δυτική διατροφή, η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΪνών και η μη λήψη επαρκούς ποσότητας υγρών. Οι άνθρωποι που δημιούργησαν μια φορά πέτρα θα δημιουργήσουν ξανά λίθο σε ποσοστό 50%. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που η δημιουργία λίθων οφείλεται σε γενετικούς λόγους όπως η κυστινουρία όπου από από την παιδική ηλικία δημιουργούνται λίθοι.

 

Το πιο γνωστό σύμπτωμα που προκαλούν οι λίθοι του νεφρού είναι ο κωλικός και η αιματουρία. Κωλικός προκαλείται όταν η πέτρα αποφράσσει το νεφρό ή ένα τμήμα αυτού και τότε λόγω του ότι δεν μπορούν να αποβληθούν τα  ούρα ‘πρήζεται’΄ο νεφρός και τότε μας προκαλεί έντονο πόνο.  Ο κωλικός του νεφρού συνοδεύεται σχεδόν πάντα από ναυτία και εμετό. Συνήθως ο κωλικός υφίεται με ένεσεις αντιφλεγμονώδεις όπως η Voltaren.

 

Η διάγνωση της νεφρολιθίασης γίνεται με τη βοήθεια υπερηχογραφήματος, ακτινογραφίας και αξονικής τομογραφίας.

 

H Αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού εξαρτάται από το μέγεθός τους. Για λίθους έως 2,5 εκατοστά η πιο συχνή μέθοδος που εφαρμόζεται έιναι η εξωσωματική λιθοθρυψία (ESWL). Πρόκειται για μια σχετικά ακίνδυνη μέθοδο. Ο ασθενής προσέρχεται στο νοσοκομείο και μετά την εκτέλεση της εξωσωματικής λιθοθρυψίας μπορεί να αποχωρήσει. Τα ποσοστά επιτυχίας εξαρτώνται από τη σύσταση του λίθου κυρίως αλλά και από τη θέση , την ανατομία του ασθενούς κ.α. Γενικά η εξωσωματική λιθοθρυψία μπορεί να αντιμετωπίσει το 85%-90% των λίθων του νεφρού. Ο αριθμός των συνεδριών εξωσωματικής λιθοθρυψίας που πρέπει να κάνει ένας ασθενής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 φορές για ένα λίθο.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξωσωματική λιθοθρυψία μπορείτε να βρείτε στο link thw Eυρωπαικής Ουρολογικής Εταιρίας (EAU)
http://patients.uroweb.org/el/lithoi-nephrou-ouretera/swl/

 

H εμπειρία του κ Φατλέ στην εξωσωματική λιθοθρυψία είναι ιδιαίτερα μεγάλη μια και εκπαιδεύτηκε και δούλεψε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το οποίο είχε επί 20 χρόνια το μοναδικό λιθοθρύπτη για όλη τη βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία. Ο κ Φατλές έχει εκτελέσει πάνω από 1000 Εξωσωματικές λιθοθριψίες. Τα τελευταία 8 χρόνια χρησιμοποιεί το μηχάνημα λιθοθρυψίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Νοσοσκομείου.

Λίθοι νεφρού οι οποίοι αφαιρέθηκαν λαπαροσκοπικά. Ο ασθενής έπασχε από στένωση πυελοουρητικής συμβολής η οποία διορθώθηκε ταυτόχρονα.

Κοραλλιοειδής λίθος ο οποίος αφαιρέθηκε με ανοικτή εγχείρηση προ 15 ετών. Οι λίθοι αυτοί αφαιρούνται με την διαδερμική μέθοδο πλέον.

Οι λίθοι μεγαλύτεροι των 2,5 εκατοστών καλό είναι να αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο της διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας (PCNL). Είναι μια χειρουργική μέθοδος που αντιμετωπίζει ακόμη και τους κορραλιοειδείς λίθους που είναι οι μεγαλύτεροι από τους λίθους του νεφρού. Είναι ασφαλής μέθοδος όταν εκτελείται από εκπαιδευμένους ιατρούς. Τα ποσοστά επιτυχίας που αναφέρονται φθάνουν το 95%. Περισσότερες πληροφορίες και σχήματα εδώ:

http://patients.uroweb.org/el/lithoi-nephrou-ouretera/pnl/

 

Ο κ Φατλές χειρουργεί τους ασθενείς του που χρειάζονται διαδερμική νεφρολιθοθρυψία στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Νοσοκομείο. Οι ασθενείς παραμένουν σε ποσοστό 95% μόνο για ένα βράδυ στο νοσοσκομείο. Μετάγγιση αίματος οι ασθενείς του κ Φατλέ χρειάζονται σε ποσοστό 5% ενώ σοβαρές επιπλοκές δεν υπάρχουν στη προσωπική σειρά ασθενών του κ Φατλέ.

 

Παλαιότερα οι περισσότερες περιπτώσεις νεφρολιθίασης γινότανε με ανοικτό χειρουργείο. Σήμερα η ανοικτή μέθοδος τείνει να εγκαταλειφθεί παγκοσμίως

© 2015 Δρ. Γεώργιος Φατλές, χειρουργός ουρολόγος

Website by Pixelroot