Καρκίνος του προστάτη

Είναι η πιο συχνή κακοήθεια στους άνδρες μετά τα 50 έτη. Αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο μετά το καρκίνο του πνεύμονα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν προκαλεί κάποια ειδικά συμπτώματα και στη συντριπτική πλειοψηφία ανιχνεύεται μετά από έλεγχο ρουτίνας από τον ουρολόγο. Προσοχή ο ετήσιος έλεγχος πρέπει πάντα να περιλαμβάνει επίσκεψη σε ουρολόγο και όχι μόνο την εξέταση του PSA. Είναι πολύ πιθανό η εξέταση του PSA να θεωρηθεί από τον ασθενή ή από τον μικροβιολόγο φυσιολογική και να παραληφθεί η εξέταση από ειδικό ουρολόγο, σφάλμα πολλές φορές ολέθριο. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι δεν υπάρχει φυσιολογική τιμή του PSA. H τιμή συσχετίζεται από τον Ουρολόγο με άλλες παραμέτρους όπως η δακτυλική εξέταση, το διορθικό υπερηχογράφημα και οι προηγούμενες μετρήσεις και αποφασίζει ο ουρολόγος εάν χρειάζεται βιοψία του προστάτη.

 

Ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να χωρισθεί σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που εντοπίζονται εντός της κάψας του προστάτη και σε αυτούς που έχουν διασπάσει την κάψα του προστάτη. Η διαφορά έγκειται στη θεραπεία. Στον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη η θεραπεία εκλογής θεωρείται παγκοσμίως η ριζική προστατεκτομή. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει με 3 τρόπους. Την κλασική ανοικτή μέθοδο, την λαπαροσκοπική ή την περινεική προσπέλαση. Όλες οι μέθοδοι έχουν τα ίδια αποτελέσματα όσο αφορά την ογκολογική πορεία του ασθενούς. Οι διαφορές της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής είναι ότι οι ασθενείς με αυτές τις 2 μεθόδους σχεδόν ποτέ δεν χρειάζονται μετάγγιση αίματος, η ακράτεια ούρων είναι πολύ μικρότερη έως ανύπαρκτη, ενώ διαφορά υπάρχει και στη σεξουαλική λειτουργία του ασθενή. Με βάση την εμπειρία του ιατρού κ Φατλέ που  έχει χειρουργήσει πολύ μεγάλο ασθενών ( > 700 ) και με την ανοικτή αλλά και με την ρομποτική-λαπαροσκοπική μέθοδο, η λαπαροσκοπική-ρομποτική ριζική προστατεκτομή έχει ασύγκριτα καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά την ποιότητα ανάρρωσης (ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου σε 24 ώρες) όσο και στα ποσοστά ακράτειας των ούρων. Δεν υπάρχει λόγος κατά την άποψη του κ Φατλέ, να υποβληθεί κανείς άρρωστος σε ανοικτή ριζική προστατεκτομή στη εποχή του συστήματος ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci. Ο κ Φατλές συμμετέχει στην ομάδα ρομποτικής χειρουργικής του Διαβαλκανικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

TO  ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DA VINCI Si

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Για τις προχωρημένες μορφές καρκίνου του προστάτη υπάρχουν θεραπείες όπως η ορμονοθεραπεία (1 ένεση ανα 3 μήνες) και η ακτινοβολία με πολύ καλά αποτελέσματα στην επιβίωση του ασθενούς.

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω Link:

 

http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) της Ευροπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας στα Ελληνικά

© 2015 Δρ. Γεώργιος Φατλές, χειρουργός ουρολόγος

Website by Pixelroot